• CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

izložbeni prostor,  23. – 25. veljače 2018.

ADRIAN HORVAT

BONSAI

Povijest bonsaija

Bonsai u Kini

Jedna od legendi kaže kako je za vrijeme dinastije Han, car naredio da se izradi krajolik u njegovu dvorištu. Naredio je da mu stvore minijaturu cijelog carstva. Brda, planine, doline, rijeke, jezera i naravno – drveće. Želio je imati pogled na cijeli svoj teritorij, sa prozora i terase palače. Kako bi samo on posjedovao takovo nešto, zabranio je da bilo tko drugi posjeduje takav krajolik. Ako se kod neke osobe našao čak i minijaturna verzija krajolika u posudi, toje protumačeno kao prijetnja caru  i osobu se dalo pogubiti.

Prvi dokumentirani zapis o bonsaiu otkriven je 1972, u grobnici Zhang Huai kneza, od dinastije Tang. U grobu su pronađene dvije slike. Jedna od njih prikazuje sluge kako nose biljke koje sliče bonsaiu. U prvoj slici, sluga je prikazan kako nosi minijaturni pejzaž, dok na drugoj nosi lonac s minijaturnim stablom.

Prvi umjetnički koraci u Kineskom bonsaiu kreću prema uzgoju jednog drveta u posudi koje asocira na krajolik. Pensai. Uskoro se oblici drveća u posudama poistovjećuju sa groteskim likovima životinja ili likova iz legendi.

Bonsai u Japanu

Budistički redovnici donijeli su bonsai u Japan u Heian razdoblju. Za to vrijeme, uzgoj minijaturnih stabala u loncima bio je ograničen na više klase ljudi, što je doprinijelo propasti ove umjetnosti u prvim godinama u Japanu. Međutim, s kineskom invazijom, u 14. stoljeću, umjetnost bonsai širi se na ljude, bez obzira na klase. Nakon što su Japanski bonsai umjetnici i uzgajivači ovladali vještinama, oni ga prilagođavaju svojoj filozofiji. Bonsai se ustabilio u Japanu tijekom Kamakura razdoblja (1185 – 1333) u okvirima filozofije zen budizma.

 

Bonsai na Zapadu

Nakon što je ostavio svoj trag u Japanu, bonsai je došao na zapadu. Prva izložba na Zapadu je održana u Parizu, 1878.  Bonsai je u prvo vrijeme bio viša shvaćan kao mučenje malih stabala, nego jedan od oblika umjetnosti. Ipak, s vremenom, mišljenje o bonsai se mijenja. Isprva je bonsai ušao u SAD. Donijeli su ga američki vojnici iz ratova na istoku. No mnoga od tih drveta nisu preživjela ni prvu godinu. Stvar su u ruke uzeli japanci koji su živjeli u Americi i počeli otvarati škole i akademije. Nakon toga Bonsai se proširio i na Europu.