MMM J. Š. Slavenski

45. MMM Josip Štolcer Slavenski – SARA DOMJANIĆ, violina, SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT-a Zagreb, TONČI BILIĆ , dirigent – petak 11.5.2018. u 20 sati

45. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski – Tribina ČČ – večer laureata – Margareta Ferek-Petrić – četvrtak 10.5.2018. u 20 sati – Trio GIG i Kvartet saksofona PAPANDOPULO

SKLADATELJ I NJEGOVA DJELA KAO POTICAJ LIKOVNOM STVARALAŠTVU – Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec, Katedra umjetničkog područja – izložba – 44. MMM Josip Štolcer Slavenski – 9. – 23.5.2017.

STUDENTI ZA STUDENTE- 44. MMM Josip Štolcer Slavenski – srijeda 10.5.2017. – studenti Muzičke akademije u Zagrebu za studente međimurskih veleučilišta

Zatvori