• AKADEMSKI GUDAČKI KVINTET MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU

Dvorana Zrinski/Scheier

AKADEMSKI GUDACKI KVINTET 2013

Na programu:

  • D. Šostakovič

Izvođači:

Virna Kljaković – klavir

Tara Horvat – 1. violina

Marta Bratković – 2. violina

Šimun Končić – viola

Pavle Zajcev – violončelo

  • J. Brahms

Izvođači

Marijan Đuzel – klavir

Marta Bratković – 1. violina

Tara Horvat – 2. violina

Šimun Končić – viola

Pavle Zajcev – violončelo

 

  • VIRNA KLJAKOVIĆ, klavir

Studentica je četvrte godine Muzičke akademije u Zagrebu. Do sada je održala niz samostalnih i skupnih koncerata.

  • MARIJAN ĐUZEL, klavir

Rođen 1990. godine u Imotskom, gdje je započeo glazbeno obrazovanje. Student je 4. godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Dobitnik je Dekanove nagrade za postignuća u 2010./2011. akademskoj godini, te Rektorove nagrade za izvedbu 5. Beethovenovog koncerta za klavir i orkestar sa Zagrebačkom filharmonijom u KD Lisinski u siječnju 2012. godine. Osvojio je brojne nagrade na priznatim pijanističkim natjecanjima. Održao je više zapaženih recitala u Hrvatskoj i inozemstvu.

  • TARA HORVAT, violina

Rođena 1989. godine u Zagrebu. Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 2008. godine. Kao solistica Tara je nastupala u pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Simfonijskog orkestra Muzičke akademije u Zagrebu, Gudačkog orkestra GU Elly Bašić. Nastupala je na brojnim koncertima te sudjelovala na međunarodnim projektima. Osvojila je brojne nagrade i priznanja, dobitnica je Dekanove nagrade.

  • MARTA BRATKOVIĆ, violina

Rođena 1990. godine u Zagrebu. U dobi od 7 godina počinje učiti violinu. Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 2008. Tokom školovanja i studija sudjelovala je na regionalnim, državnim te međunarodnim natjecanjima. Nastupala je kao solist s Gudačkim orkestrom GU Elly Bašić, te kao solistica, članica komornih sastava i orkestara na brojnim nastupima i gostovanjima. Putem seminara usavršavala se kod istaknutih muzičkih pedagoga.

  • ŠIMUN KONČIĆ, viola

Šimun Končić nastupao uz Dubrovački simfonijski orkestar te uz komorni orkestar UŠLS. Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 2009. godine. Sudjeluje na natjecanju HDGPP 20010. a 2011. postaje stipendist međunarodnog orkestra «Orchesterakademie Ossiach». Na regionalnom i državnom natjecanju HDGPP sujdeluje i 2012. godine.

  • PAVLE ZAJCEV, violončelo

Diplomirao 1998. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se na poslijediplomskom studiju na Muzičkoj akademiji u Baselu 2000./2001.. Za vrijeme školovanja održao je brojne solističke recitale, a kao solist nastupao je uz Zagrebačku filharmoniju, Simfonijski orkestar HRT-a, Hrvatski komorni orkestar i Varaždinski komorni orkestar. Dobitnik je nagrade Zagrebačke filharmonije i American Expressa kao najuspješniji mladi glazbenik u sezoni 1995/96. Godine 1997. osniva Zagrebački klavirski trio s kojim je osvojio brojne nagrade. Od 2002. do 2010. godine bio je solo-čelist u Simfonijskom orkestru HRT-a, a od 2005. docent je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (komorna glazba).