ZBIRKA BALI – IZBOR IZ HRVATSKE UMJETNOSTI

Organizatori: Centar za kulturu Čakovec i Muzej Međimurja Čakovec

Zbirka Bali iz Donje Dubrave jedinstvena je kolekcija hrvatskog slikarstva i skulpture koja se počela formirati prije desetak godina te je do danas dosegla, brojčano i kvalitativno, vrlo visoku razinu.

Maksimilijan Vanka

Jedinstvena slikarska Zbirka Bali prvi puta pred međimurskom publikom

Izvan pažnje, ne samo šire, javnosti u Donjoj Dubravi je proteklih desetak godina nastajala vrlo zanimljiva zbirka modernog hrvatskog slikarstva i kiparstva. Vlasnik te kolekcije je međimurski poduzetnik Dragan Bali koji je, zajedno sa suprugom Snježanom, prikupio više od 150 radova najpoznatijih hrvatskih umjetnika. Riječ je, pretežno, o vrlo kvalitetnim radovima koji, u kronološkom smislu, sežu od slikara Nikole Mašića iz druge polovice 19. stoljeća do najrecentnijih radova mlađih autora poput Korkuta ili Artukovića. U stilskom smislu kolekcija pokriva sve dominantne etape u našoj umjetnosti, s njihovim najznačajnijim predstavnicima, a kadšto i s antologijskim radovima. Stoga izložba, osim estetskih i kulturnih vrijednosti, može imati i izrazitu pedagošku namjenu i poslužiti školama i fakultetima kao korisna informacija o dominantnim smjerovima i ličnostima naše umjetnosti.

Vladimir Varlaj

Kako je riječ o velikoj zbirci, ona će na izložbi biti podijeljena na dva dijela: moderna hrvatska umjetnost (negdje od kraja 19. stoljeća do 2. svjetskog rata) biti će predstavljena u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja, a suvremena produkcija (od pedesetih godina do danas) u Izložbenom prostoru Centra za kulturu.

Bela Čikoš Sesija

U prvome dijelu izložbe posjetitelji će imati prilike vidjeti radove Mašića, Slave Raškaj, Medovića, Bukovca, Račića, Kraljevića, Vidovića, Crnčića, Becića, Krizmana, Uzelca, Mujadžića, Tartaglie, Joba, Šulentića, Gecana, Trepšea, Detonija i drugih autora, dok će u prostorima Centra za kulturu biti radovi Dulčića, Ivančića, Bakića, Srneca, Glihe, Šebalja, Murtića, Kožarića, Sedera, Jevšovara, Šuteja, Bućana, Demura i drugih autora.

Vlaho Bukovac

Organizatori ove jedinstvene izložbe, velikog iznenađenja zapravo, su Centar za kulturu Čakovec i Muzej Međimurja, a autor koncepcije je likovni kritičar Marijan Špoljar.

Umjetnička Zbirka Bali je dokaz kako veliki kulturni projekti mogu nastati samo ako postoji iznimna volja, senzibilitet i odluka da se investira u umjetnost. Da li je to u nekom velikom gradu ili u Donjoj Dubravi uistinu nije presudno za profiliranje i vrijednost toga projekta. Zbirka Bali to pokazuje na najbolji način i s pravom se može smatrati jednim od međimurskih kulturnih i društvenih fenomena.

Menci Klement Crnčić

 

Fotograf: Mario Jakšić

Asistent fotografa: Kristina Pongrac

katalog_BALI