ODLUKA o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar

Close
Skip to content