• DVORANA ZRINSKI SCHEIER

Program:

Antonio Vivaldi

Benjamin Britten

Marko Slaviček

Josip Š. Slavenski

W.A.Mozart/T.Uhlik

Tomislav Uhlik 

gudacki orkestar ma

  • Koncertni majstori:

Margareta Kunjko, Kristina Mrčela, Martin Krpan,

Marta Mesarić, Val Bakrač, Monika Šolman,Jasmina Bojić

Izvođači

Violine: Val Bakrač, Jasmina Bojić, Margareta Kunjko, Marta Mesarić, Kristina Mrčela, Monika Šolman, Ivana Čuljak, Martin Krpan, Alisa Šepić, Ana Tomšić, Barbara Udovčić

Viole: Ganna Lysenko, Martina Pustički,Tajana Škorić,Sonja Jugo

Violončela: Jakov Kunjko, Mislav Brajković

Kontrabasi: Jura Herceg, Marko Radić

  • Voditelj orkestra: red.prof.Jože Haluza

Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u okviru nastave djeluje od jeseni 2006. godine, a osnovan je na inicijativu prof. Jože Haluze. Svrha takvog ansambla je omogućiti studentima gudačkog odsjeka, stjecanje prvih iskustava i vještina zajedničkog muziciranja u većem ansamblu, uz vježbu maksimalne komunikacije među dionicama, kao i punog kreativnog zalaganja, s obzirom da ansambl djeluje samostalno, bez dirigenta. Kroz ovakve se projekte studenti postupno uvode u profesionalni način rada koji ih očekuje kao buduće glazbenike.

Do sada je održan niz uspješnih koncerata u dvorani Akademije (F-5) s petnaestak različitih programa, nastup u sklopu glazbenog ciklusa Mladi glazbenici u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, nastupi na Memorijalu Josip Štolcer Slavenski u Čakovcu, dva koncerta u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, koncert u Peterchkirche u Beču pod umjetničkim vodstvom Catherine Mackintosh, te nekoliko koncerata u Crkvi Sv. Katarine u Zagrebu u sklopu manifestacije Pasionska baština.