Centar za kulturu Čakovec objavljuje poziv sudionicima na dva tematska projekta: “Mala tribina petkom” i “Radionice na maloj sceni”

“Mala tribina petkom” u cijelosti će se odvijati na Maloj sceni “Vinko Lisjak”. Za tu namjenu, planirana su dva ili, po potrebi i u skladu s epidemiološkim mjerama, više mjesečnih termina, petkom u večernjim satima. Programi će uključivati nastupe folklora, manje kazališne predstave, akustične koncerte, plesne nastupe, performanse lokalnih amaterskih izvođača, članica Gradske zajednice kulture, Centra za mlade, ali i ostalih udruga čiji će programi zadovoljiti kriterije Centra za kulturu.

Tko se može prijaviti?

Svoje programe putem tog natječaja mogu ponuditi pojedinci umjetnici amateri, udruge i ustanove u kulturi i to najviše dva različita programa za dva termina.

Obrazac za prijavu Mala tribina petkom

 

“Radionice na maloj sceni”, organiziraju se u suradnji sa članicama Gradske zajednice kulture te ostalim udrugama u kulturi. Osmišljene su edukativne radionice za djecu i mlade, od vrtićke dobi pa do srednjoškolskog uzrasta. Radionice su usmjerene na glazbenu, kazališnu, plesnu umjetnost, kao i na tradicijsku kulturu, folklor. Djeca će imati prilike učiti od dugogodišnjih voditelja i članova raznih udruga u kulturi, sama iskušati područja od svog interesa, a krajnji je cilj osvijestiti interes mladih za kulturu, umjetničko izražavanje i tradiciju zavičaja. Centar za kulturu će godišnje održati 8 takvih radionica, dvije za vrtićku dob, dvije za učenike razredne, dvije za učenike predmetne nastave te dvije za srednjoškolski uzrast u koje će se uključiti i Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec sa svojim Centrom izvrsnosti. Sadržaj radionica, kao i predavači, također će biti izabrani putem javnog natječaja kojeg će Centar za kulturu raspisati nakon 10. siječnja 2022. Sve radionice odvijat će se u prijepodnevnim satima, na Maloj sceni “Vinko Lisjak”.

Tko se može prijaviti?

Svoje programe putem tog natječaja mogu ponuditi svi voditelji, članovi udruga, stručnjaci s područja kulture, umjetnosti, etnologije, folklora, itd. koji svoje znanje i vještine žele prenositi na najmlađe naraštaje.

Iznos financijske potpore:

Voditelji će po održanoj radionici primiti honorar u bruto iznosu od 1.000,00 kuna / autorski ugovor.

Nakon pristiglih prijava, o odabranim projektima će odlučivati tročlana prosudbena komisija: Nikola Kotur, predsjednik Gradske zajednice kulture Grada Čakovca, Dejan Buvač, predsjednik Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga MŽ i Kristina Štebih, koordinatorica programa u amaterskoj kulturi Centra za kulturu Čakovec.

Obrazac za prijavu Radionice na maloj sceni

 

Popunjeni obrazac šalje se elektroničkim putem na adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu: Centar za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40 000 Čakovec.

Natječaj je otvoren do 1. veljače 2022. godine.