KOMORNI ANSAMBLI i GUDAČKI KOMORNI ORKESTAR MUZIČKE AKADEMIJE U ZAGREBU – 9. svibnja u 11.00 sati

  • Centar za kulturu, srijeda 9.5.2012. u 11.00 sati

 

Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u okviru nastave djeluje od jeseni 2006. godine, a osnovan je na inicijativu prof. Jože Haluze. Svrha takvog ansambla je omogućiti studentima gudačkog odsjeka, stjecanje prvih iskustava i vještina zajedničkog muziciranja u većem ansamblu, uz vježbu maksimalne komunikacije među dionicama, kao i punog kreativnog zalaganja, s obzirom da ansambl djeluje samostalno, bez dirigenta. Kroz ovakve se projekte studenti postupno uvode u profesionalni način rada koji ih očekuje kao buduće glazbenike.

Do sada je održan niz uspješnih koncerata u dvorani Akademije (F-5) s petnaestak različitih programa, nastup u sklopu Glazbenog ciklusa Mladi glazbenici u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, nastup na Memorijalu J. Š. Slavenski u Čakovcu (2008.) dva koncerta u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, koncert u Peterchkirche u Beču pod umjetničkim vodstvom Catherine Mackintosh, te nekoliko koncerata u Crkvi Sv. Katarine u Zagrebu u sklopu manifestacije Pasionska baština.

Sastav GKO:

violine: Lana Adamović, Teodora Sucala Matei, Daniel Božičević, Andrii Isakov, Val Bakrač, Andrea Martinović, Marino Tomasović, Ankica Šoša, Mislav Salopek , Irena Vučić, Katarina Hideg, Dubravka Valent, Mia Dugandžić Marić, Rika Takaba

viole: Martina Pustički, Daniel Rušec

violončela: Matej Milošev, Sara Novoselić,

kontrabasi: Jura Herceg, Toma Vlčev, Darko Zlopaša

voditelj orkestra: Jože Haluza, izv.prof.

 

Sva prava pridržana. 2014. Centar za kulturu Čakovec