6. ZRINSKI ART FESTIVAL

Centar za kulturu Čakovec

  • petak 3.9.2021.

19.30 sati

MEĐUNARODNI ANSAMBL

Seelenklang im Siebenstern

(Zvukovi duše u sedmokrakoj zvijezdi)

 Sedam izrijeka iz Kalendara duše Rudolfa Steinera

Streichquartett Seelenklang

(Švicarska, Njemačka, Austrija)