CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

  • petak / 27. siječnja 2023.  u 10.00 sati

Međimurska županija,  Grad Čakovec i Židovska općina Čakovec organizatori su obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Program / Dvorana Centra

10:00               Obraćanja

predsjednik Židovske općine Čakovec Andrej Pal

gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini

župan Međimurske županije Matija Posavec

 

10:05   Projekcija filma May Your Memory Be Love –  The Story of Ovadia Baruch / Neka tvoja uspomena bude ljubav – Priča Ovadija Barucha (trajanje filma 47,29 minuta)

Židovskoj općini Čakovec film je ustupio Svjetski centar sjećanja na Holokaust iz Jeruzalema – Yad Vashem

 

10:54   Anketni upitnik za učenike (putem mobitela; povezivanje na SLIDO mrežnu aplikaciju; 5 pitanja)