Tribina ČČ

  1. travnja 2017. u 20 sati

MINSTREL

ANSAMBL ZA RANU GLAZBU

Ansambl za ranu glazbu “MINSTREL” je vokalno-instrumentalni ansambl koji se bavi izvođenjem srednjovjekovne i renesansne glazbe i nastupa u renesansnim kostimima, a izvodi i renesansne plesove, često se pojavljuje na manifestacijama poput viteških turnira, na srednjovjekovnim domjencima, na sajmovima. U crkvama i koncertnim prostorima izvodi duhovne skladbe srednjeg vijeka, renesanse i ranog baroka te izvodi samostalne koncerte sa božićnim programom.

Djelujući od 1992. godine, ansambl je dobio brojne dobre kritike u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ime MINSTREL (znači svirač, pjevač i zabavljač na srednjovjekovnom engleskom dvoru)  odabrali su jer žele publici na takav način približiti najljepše skladbe rane glazbe.

Težnja ansambla je da pored vrhunskih europskih skladatelja (Dowland,  Attaignant, Farmer, Susato, Arbeau…) predstavi rijetko izvođena glazbena dostignuća hrvatskih autora toga vremena i stranih skladatelja koji su djelovali na našoj obali (Vinka Komnena, Julija Skjavetića, Tomasa Cecchinija, Vinka Jelića, Ivana Lukačića, Lamberta Courtoysa…) te na taj načini educira publiku i približi joj djela naše rane glazbene baštine.

Osim koncerata duhovne i svjetovne rane glazbe, ansambl priređuje i edukativne koncerte za djecu osnovnih i srednjih škola u kojima kroz govorne dijelove predstavljaju priče o životu i radu ljudi u vrijeme renesanse.

Ansambl je snimio dva CD, tv filmsku priču i glazbu za predstavu „Dundo Maroje“ DK Gavella. Nastupio je na mnogim značajnim festivalima u zemlji i inozemstvu.

Minstrel je 2013. godine  pokrenuo  Festival rane glazbe u Zagrebu „Crna kraljica“.

Ulaznica: 50,00 kuna, učenici, studenti, umirovljenici, organizirani posjet 40,00 kuna