OKO POLA JEDAN – premijera 1. veljače u 20 sati

Kazališna družina “PINKLEC”

Centar za kulturu Čakovec

  • srijeda 1.2.2012. u 20 sati

 

p r e m i j e r a

 

  • OKO POLA JEDAN

(autorski projekt Azre Ibrahimović, Brune Kontreca i Davora Dokleje)

 

fizički teatar

 

Režija: Davor Dokleja

Dramaturgija: autorski tim

Pokret: Azra Ibrahimović i Bruno Kontrec

Scenografija: Bruno Kontrec

Kostimografija: autorski tim

Izbor glazbe: autorski tim

 

Igraju:

Azra Ibrahimović i Bruno Kontrec

 

Projekt se bavi pitanjem sukoba, njegovim aspektima i manifestacijama. Pozitivno shvaćanje sukoba objašnjava sukob kao dio ljudske prirode i neminovnost njegove pojave tj. sudjelujući u sukobu ispunjavamo našu prirodnu dužnost. Pozitivnost pojave sukoba je ljudsko nalaženje inspiracije u nasilju i oporbi. Ali što kada sukob nadmašuje svoju pozitivnu svrhu i poprima negativne karakteristike, tj, kada sukob postaje nepotreban ili samom sebi dovoljan? Igrajući se apsurdom sukoba, uzimajući u obzir njegove globalne komponente, u središte pažnje stavljen je pojedinac. Polje unutar kojeg se istražuje pojava sukoba omeđeno je karakternim crtama jedne osobe, a radnja je smještena unutar jednog uma. Osoba čiji se procesi nastoje prikazati nalazi se u svakodnevnoj životnoj situaciji koja u svojoj pretpostavci može imati dva krajnja ishoda. Pozitivan i negativan.

 

Trajanje: 40 minuta

Uzrast: 14 +

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava pridržana. 2014. Centar za kulturu Čakovec