okrugli stol

  • Dvorana Zrinski/Scheier

četvrtak 16.5.2013. u 11.00 sati

  • Sudionici: Mirjana Živković, Milica Gajić i Ana Kotevska  (Beograd)

MIRJANA ŽIVKOVIĆ, kompozitor, muzički pedagog, pisac-teoretičar. Diplomirala je kompoziciju na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu 1964. godine u klasi prof. Stanojla Rajičića. Usavršavala se na Priškom konzervatoriju 1967.-68. kao stipendistica francuske Vlade. Magistrirala je kompoziciju na FMU.Od 1964.-1976. radila je kao profesor u Muzičkoj školi «Josip Slavenski» u Beogradu, a 1976. postaje docent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Za svoj pedagoški rad dobila je dva visoka priznanja.Posebno je bila angažirana na sređivanju i otvaranju Legata Josipa Slavenskog u Beogradu, a dugi niz godina bila je i član Redakcija za štampanje njegovih sabranih djela.

MILICA GAJIĆ, muzikolog. Završila je Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu 1982. godine. Radila je kao muzički urednik na Drugom programu Radio Beograda od 1983. do 1997. godine. Od 1997. radi kao bibliotekar u Biblioteci Fakulteta Muzičke umjetnosti u Beogradu. Zvanje višeg bibliotekara stekla je 2008. godine. Sa suradnicima je postavila Legate Josipa Slavenskog i Vlastimira Peričića u Muzičkom informativnom centru SOKOJ-a. Sudjelovala je i u pripremama izložbi povodom 50-te obljetnice smrti Josipa Slavenskog u Parizu i Beogradu. Sudjelovala je u radu mnogobrojnih nacionalnih i inozemnih simpozija i znanstvenih skupova, konferencija i seminara. Objavila je mnogobrojne znanstvene radove u području muzikologije i bibliotekarstva, među ostalima i u časopisu Međimurje, Čakovec.

 ANA KOTEVSKA, muzikolog i muzički kritičar. Diplomirala je na Filološkom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Beogradu. Kao stipendistica francuske vlade usavršavala se u Parizu kod prof. Vladimira Jankélévitcha. Od 1971.-1982. radi kao muzički kritičar i urednik Trećeg programa Radio Beograda i pomoćnik glavnog urednika Drugog programa Radio Beograda od 1987.-1994. Do odlaska u mirovinu 2008. direktor je Muzičkog informativnog centra SOKOJ, Legata Josip Slavenski i izdavač Internacionalnog časopisa za muziku Novi Zvuk/ New Sound čiji je autor i član redakcije i danas. Od 2012. predsjednik je Muzikološkog društva Srbije koje, poslije zatvaranja MIC-a, preuzima brigu o Legatu Slavenskog.