srijeda, 13.5.2009. Dom Sindikata ,

11.00 sati  PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE «JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI – 35. GODINA MAJSKOG MUZIČKOG MEMORIJALA»  

MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU

PROGRAM

1. J. Š. Slavenski:   Pjesma i igra za violinu i glasovir
Sausan Hussein, violina, 1. god.
Renata Hil, glasovir, kor.

2. A. Klobučar:   Monolog za klarinet solo
Marcelo Zelenčić, klarinet, 4. god.

3. K. Baranović:   Elegija za rog i glasovir
Jovan Dokuzov, rog, 1. god.
Ivan Batoš, glasovir, kor.

4. G. Enescu:    Cantabile i presto za flautu i klavir
Latica Cameron, flauta, 4. god.
Dario Sabol, glasovir
5. B. Bersa  :             Ferije, nema više škole
Priča moje bake
Zrinka Majstovorić, glasovir, 2. god.
Monika Trgovčević, glasovir, 2. god.

6. J. Ibert:                 Tri kratka komada za duhački kvintet
Allegro
Andante
Allegro scherzando
Ana Batinica, flauta, 2. god.
Dora Draclin, oboa, 1. god.
Matej Pavić, klarinet, 2. god.
Kristina Banovac, rog, 2. god.
Zdeslav Brnabić, fagot, 2. god.

7. B. Martinu:           Trio za flautu, violončelo i glasovir
Dušanka Istanič, flauta,
Alja Mandić, violončelo,
Dario Sabol, glasovir,

Nastavnici: izv. prof. Anđelko Krpan (1.), red. prof. Milko Pravdić (2.), emeritus Prerad Detiček (3.), izv. prof. Vesna Košir (4.), red. prof. Emin Armano (5.), doc. Goran Merčep (6.), doc. Pavle Zajcev (7.)