Centar za kulturu

srijeda 10.5.2017. u 11 sati

“Studenti za studente”

Studenti Muzičke akademije Zagreb za studente međimurskih veleučilišta

PROGRAM:

 

Juraj M. Žerovnik                   Kugelblitz – za gudački orkestar – praizvedba

(student prof. F. Paraća)         Warp-Deciso, con forza

Thread – Desolato

Swarm -Tumultuoso, agitato

 

Petar Hendija                          The Smile (Osmijeh) za sopran solo i gudački orkestar

poezija; William Blake – praizvedba

Silvija Pleše – sopran

 

  1. Š. Slavenski Improvizacije na narodnu temu (prilagodba za gudače J. Haluza)

Pevanje -Tu za len

Drmleč iz Međimurja

 

  1. B. Britten Simple Symphony

BOISTEROUS BOURREE, Allegro

PLAYFUL PIZZICATO, Presto possibile pizzicato sempre

SENTIMENTAL SARABAND, Poco lento e pesante

FROLICSOME FINALE, Prestissimo con fuoco

Gudački orkestar Muzičke akademije:

Violine: Veronika Fišter, Ivana Čuljak, Paula Željević, Joško Stojanov, Maja Duhović, Blaž Žagač,           Klaudija A. Đikić, Petar Ruk, Jakov Šredl, Georg Draušnik, Marija Bašić, Noami

Komforta, Erika Radusinović, Ante Slišković, Paula Vuko, Mateja Ulaga, Urban Jerman,

Ivana Miličić, Ana Pavković

Viole:             Filip Vitko, Marta Balenović, Margareta Lukić

Violončela:     Iva Ilakovac, Lucija Pejković, Jurica Mrčela, Josip Boštjančić, Dora Merle, Tonko

Marković

Kontrabas: Domagoj Habek, Mihael Ros

Voditelj orkestra:  prof. JOŽE HALUZA

Ulaz besplatan.