DVORANA SCHEIER

  • srijeda 23.10.2013. u 19.00 sati

TAMARA TURZA BOGDAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U povodu Mjeseca hrvatske knjige Matica hrvatska Ogranak Čakovec i Učiteljski fakultet – Odsjek u Čakovcu organiziraju predstavljanje knjige doc. dr. sc. Tamare Turza-Bogdan Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika, Prilozi za osnovnoškolsku nastavu.

O knjizi će govoriti recenzenti prof. dr. sc. Stjepan Hranjec i doc. dr. sc. Vladimira Velički.

O knjizi: Knjiga Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika, Prilozi za osnovnoškolsku nastavu, znanstvena je monografija u kojoj je predstavljeno istraživanje recepcije kajkavskoga narječja među svim dionicima nastavnoga procesa: učenicima i nastavnicima. Kajkavsko se narječje stavlja u kontekst suvremenih nastavnih teorija te afirmira otvoreni komunikacijski metodički pristup ponuđenim nastavnim sadržajima. Pristupa mu se u odnosu na kontrastivno usvajanje standardnoga jezika, jezično izražavanje i upoznavanje s kajkavskim književnim djelima u nastavi. U knjizi se nalaze primjeri iz kajkavske književnosti, jezika i jezičnoga izražavanja te predlažu metodičke mogućnosti rada u svim nastavnim područjima predmeta Hrvatski jezik. Namijenjena je učiteljima razredne nastave, profesorima Hrvatskoga jezika i studentima nastavničkih fakulteta.

O autorici: Tamara Turza-Bogdan docentica je na Katedri za hrvatski jezik i književnost Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka u Čakovcu. Nositeljica je kolegija iz metodika hrvatskoga jezika i književnosti na učiteljskome i odgojiteljskome studiju. Područja znanstvenog interesa usmjerena su joj na kajkavsku književnost i narječje u nastavi, utjecaj idioma u razvijanju komunikacijske kompetencije djeteta, metodologiju učenja standardnoga jezika pomoću idioma te usvajanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika. Sudjeluje kao istraživačica u nacionalnim i inozemnim znanstvenim projektima.