U organizaciji Južnokorejskog centra ASSITEJ, predsjednik HC ASSITEJ i umjetnički ravnatelj Kazališne družine Pinklec Romano Bogdan sudjelovao je od 8. do 13. siječnja 2019. na programu Korea Performing Arts Platform 2019. u Seoulu, na poziv direktorice i umjetničke producentice  festivala Sookhee KIM.

Uz njega, na programu je sudjelovalo još 20 delegata iz  Australije, Kanade, Kine, Estonije, Izraela, Pakistana, Rusije, Španjolske, SAD-a, Uzbekistana, Taiwana, Hong Konga i Japana.

U sklopu K-PAP 2019. bilo je prikazano 11 predstava odabranih korejskih kazališta za djecu i mlade, održana su dva sastanka mreže predstavnika gostujućih producenata svjetskih festivala za djecu i mlade, na kojima su sudionici upoznati i s hrvatskim kazališnim festivalima za djecu i mlade.

Održana je  Konferencija s dvije teme:

  • Koji su kriteriji u kazalištu za djecu i mlade: više umjetnički ili više edukacijski, prezenter teme bila je Suzanne Lebeau iz Kanade
  • Kriteriji u predstavama za djecu od 0-3 godine, prezenterica je bila Eulalia Ribera iz Španjolske.

Za vrijeme K-PAP 2019. bilo je prilika za osobne kontakte, na kojima se razgovaralo o mogućim budućim suradnjama između kazališta članova ASSITEJ centara, a Romano Bogdan, kao predsjednik HC ASSITEJ pozvao je sve delegate da sudjeluju u ovogodišnjem 2. Croatia showcase koji će se održati od 8. – 12. travnja ove godine,  na kojem će strani producenti imati prilike vidjeti najbolje selektirane predstave hrvatskih kazališta za djecu i mlade, među kojima i dvije predstave Kazališne družine Pinklec: A TKO SI TI? i  DO VIĐENJA.