Temeljem članka 16. Statuta Centra za kulturu Čakovec Upravno vijeće Centra  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto scenski radnik na određeno vrijeme

  1. Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  • srednju stručnu spremu
  • položen vozački ispit B kategorije

Opis poslova:

  • praktično rješava scenografsku postavu pozornice za potrebe programa
  • praktično rješava postavljanje izložbi u prostorima Centra uz pomoć drugih djelatnika
  • realizira praktična rješenja za potrebe reklame
  • vodi brigu o scenografiji i rekviziti za potrebe predstava Centra

Uz pismene ponude potrebno je priložiti životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke 1. ovog natječaja.

 

Ponude se podnose Centru za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, 40000 Čakovec u roku od 8 dana od objave natječaja.

 

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2109-103-04-21-1

Čakovec, 5.3.2021.