Katalog informacija Centra za kulturu Čakovec (info)

Službenik za informiranje: tel. 040/311-488

e-mail: propaganda@czk-cakovec.hr

Način predavanja zahtjeva:

  • Poštom: Centar za kulturu Čakovec
    • Službenik za informiranje
    • Trg Republike 3
    • 40000 ČAKOVEC
  • Elektronočkom poštom: prograganda@czk-cakovec.hr
  • Telefaksom: 040/312-770