Članovi Upravnog vijeća

  • Damir Klaić – predsjednik
  • Karolina Juzbašić – član
  • Nikolina Mekovec – član
  • Miljenko Zelenbaba – član
  • Neven Taradi – član

______________________________________________________________________

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina