Category

MMM J. Š. Slavenski

VEČER LAUREATA / GORDAN TUDOR / dobitnik Nagrade Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2022. godinu / koncert / Tribina Čakovec četvrtkom / 11.5.2023. / 20.00 sati

VEČER LAUREATA / GORDAN TUDOR / dobitnik Nagrade Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2022. godinu / koncert / Tribina Čakovec četvrtkom / 11.5.2023. / 20.00 sati

Gordan Tudor laureat Nagrade Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski” za 2022. godinu / 50. Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”

Gordan Tudor laureat Nagrade Grada Čakovca  “Josip Štolcer Slavenski” za 2022. godinu / 50. Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”

Koncert / VEČER LAUREATA NAGRADE GRADA ČAKOVCA ZA NAJBOLJE GLAZBENO OSTVARENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2021. GODINU / Krešimir Seletković / petak 13.5.2022. u 20 sati

Koncert / VEČER LAUREATA NAGRADE GRADA ČAKOVCA ZA NAJBOLJE GLAZBENO OSTVARENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2021. GODINU / Krešimir Seletković / petak 13.5.2022. u 20 sati

Krešimir Seletković laureat Nagrade Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski” za 2021. godinu / 49. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski / 13. svibnja 2022. u 20 sati

49. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski / Petorica skladatelja u užem izboru za Nagradu Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski” za 2021. godinu

49.  Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski / Petorica skladatelja u užem izboru za Nagradu Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski” za 2021. godinu

Petero skladatelja u užem izboru za Nagradu Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2020. godinu

Petero skladatelja u užem izboru za Nagradu Grada Čakovca „Josip Štolcer Slavenski“ za 2020. godinu

MLADEN TARBUK LAUREAT NAGRADE GRADA ČAKOVCA “JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI” ZA 2019. GODINU

Close
Skip to content