MMM J. Š. Slavenski

VEČER LAUREATA – MIRELA IVIČEVIĆ, dobitnica Nagrade Grada Čakovca “Josip Štolcer Slavenski”- Koncert na Tribini Čakovec četvrtkom 9.5.2019. u 20 sati – Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski

45. Majski muzički memorijal Josip Štolcer Slavenski – Tribina ČČ – večer laureata – Margareta Ferek-Petrić – četvrtak 10.5.2018. u 20 sati – Trio GIG i Kvartet saksofona PAPANDOPULO

Zatvori