• 49. MAJSKI MUZIČKI MEMORIJAL JOSIP ŠTOLCER SLAVENSKI

Čakovec

Centar za kulturu

Četvrtak 12.5.2022. u 20 sati

KONCERT

KOMORNI STUDIO ZAGREBAČKE FILHARMONIJE

Umjetnički voditelj – Martin Draušnik

PROGRAM:

Š. Slavenski: Suita za gudački orkestar

Svatovska

Slepačka

Šaljivka

Jesenske noći

Dilberka

Rugalica

Š. Slavenski: Balkanska suita

Srpska igra

Albanska igra

Makedonska igra

Moja pjesma

Bugarska igra

I. Čajkovski: Serenada za gudače

Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo — Allegro moderato

Valse: Moderato — Tempo di valse

Élégie: Larghetto elegiaco

Finale (Tema russo): Andante — Allegro con spirito

Komorni studio Zagrebačke filharmonije osnovan je 1971. godine. Djelujući pod okriljem Zagrebačke filharmonije, bila je to prilika mladim članovima orkestra da muziciraju u komornom sastavu te da se afirmiraju kao solisti. Prvi koncert Komorni studio Zagrebačke filharmonije održao je 22. travnja 1971. u X. gimnaziji u Zagrebu, potvrdivši tako svoj koncept rada na popularizaciji komorne glazbe među mlađom publikom. Priređivani su i nastupi za stalnu koncertnu publiku, a ovisno o repertoaru, koncerti su održavani u koncertnim dvorana te crkvama u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima. Umjetnički voditelj ansambla bio je ugledni hrvatski violinist Tonko Ninić.

Pod vodstvom koncertnog majstora Zagrebačke filharmonija Martina Draušnika, nakon višegodišnje stanke Komorni studio dobio je novi glazbeni zamah. Među uspješnim nastupima Komornog studija su i oni na 49. Glazbenoj tribini u Opatiji, Festivalu Mostarsko proljeće u Mostaru, glazbeno-scenska izvedba „Priče o vojniku“ Igora Stravinskog, kao i nastup na Međunarodnom glazbenom festivalu „Dubrovnik u pozno ljeto“ u sklopu kojeg su nastupili  s jednim od najboljih svjetskih pijanista Ivom Pogorelićem. Komorni studio Zagrebačke filharmonije redovito nastupa na Festivalu sv. Marka.

BESPLATNE ULAZNICE PODIŽU SE NA BLAGAJNI CENTRA ZA KULTURU.