CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

Zbog uvođenja mjera zaštite od korona virusa u Centru za kulturu Čakovec otkazuju se svi programi  do ukidanja mjera.

UDRUŽENJE ARHITEKATA MEĐIMURJA

Bijenalne izložbe važan su doprinos dvadesetšestogodišnjem kontinuiranom djelovanju Udruženja arhitekata Međimurja (UAM), te uz pojedinačne autorske izričaje njegovih članica i članova, predstavljaju i prikaz specifičnog povijesnog trenutka u kojem se nalazi cjelokupno društvo, jer oblikovanje prostora nikada nije odvojivo od ljudi i konteksta u kojem nastaje.

Tako i ova 13. izložba, predstavljanjem projekata projektiranih i/ili izvedenih tijekom 2018. i 2019. godine, posjetiteljima daje sažetak slojevitosti i kompleksnosti bavljenja pitanjima prostora ostavljajući izlagačima slobodu odabira i prikaza radova prema vlastitim autorskim kriterijima i nahođenju.

Osim afirmacije i približavanja struke široj javnosti namjera izložbe je i međusobno poticanje članova UAM-a i svih uključenih u proces gradnje (investitori, suradnici inženjeri, izvođači i drugi) na podizanje kvalitete planiranja, programiranja, projektiranja, izvedbe, održavanja i zaštite prostora.

Velik broj izlagača djeluje u vlastitim uredima i tvrtkama što osim stručnih znanja zahtijeva i dodatne kompetencije iz područja poduzetništva i menadžmenta, sve sa ciljem pomirenja i balansiranja između zahtjeva investitora, zadanih prostornih parametara, tehničkih zahtjeva, dobrobiti zajednice, ali posebice zadržavanja jasne projektantske misli kroz sve faze projekta, od početnog definiranja programa do idejnog, glavnog, izvedbenog projekta, nadzora i izvedbe.

Dodatno nastojanje UAM-a je da zajedničkim radom svojih članova aktivno sudjeluje u iniciranju i provođenju interdisciplinarnih programa u zajednici koji afirmiraju arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje. Naglasak je stavljen na unapređenje kulture javnih prostora kroz edukaciju djece i mladih, a krajem 2018. organizirana je i tribina “Javni prostori Čakovca” s porukom da se prostor gradi i kvalitetnom mrežom javnih otvorenih površina, a ne samo gradnjom građevina.

Unatoč (pre)učestalim izmjenama zakona, pravilnika i propisa,primarno nastojanje članova UAM-a daljnje je fokusiranje na odgovorno planiranje i projektiranje, te kvalitetan spoj umjetničkog i inženjerskog znanja u unapređenju oblikovanja našeg prostora.

Zahvaljujemo Hrvatskoj komori arhitekata i sponzorima na potpori, te Centru za kulturu Čakovec na ustupljenom prostoru i pomoći pri organizaciji.

Upravni odbor UAM-a:

Marina Mrla, mag. ing. arh. / predsjednica UAM-a /

Blanka Levačić, dipl. ing. arh.

Matija Novak, mag. ing. arh.

Igor Perhoč, mag. ing. arh.

Mirjana Pintar, dipl. ing. arh.

Radna grupa za organizaciju izložbe:

Blanka Levačić, dipl. ing. arh.

Marina Mrla, mag. ing. arh.

Matija Novak, mag. ing. arh.

Marta Turk, mag. ing. arh.

Za UO UAM-a: Blanka Levačić, dipl. ing. arh.