Arhiva

BIJELA VRANA, biografska drama – 25. – 29. listopada 2019.

GLUMICA – predstava HNK u Zagrebu priča je o velikoj divi ruskog teatra koju publika obožava, a koja će nenadano umrijeti – Tribina ČČ 10. listopada 2019. u 20 sati

KLAVIRSKI TRIO DUBROVNIK – koncert – Tribina ČČ 24. listopada 2019. u 20 sati

Zatvori